Promotion
Dookki Topokki
 • 09 Nov 2020 - 30 Nov 2020
 • แอดมินมีโปรฯดีๆ มาบอกจ้า
  สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาใช้บริการร้านดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี บุฟเฟต์ เฉพาะสาขา ซีคอน บางแค และโชว์บัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา รับส่วนลดทันที 10% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น
  .
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  – ส่วนลด 10% (เฉพาะราคาบุฟเฟต์) เพียงแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน /นิสิต /นักศึกษา
  – ระยะเวลาในการรับประทานอาหาร 90 นาที
  – โปรโมชั่นเฉพาะร้าน “ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี บุฟเฟต์” สาขา ซีคอน บางแค เท่านั้น
  – ใช้ได้เฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น (จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี และ ศุกร์)
  – ใช้โปรโมชั่นได้ตลอดทั้งวัน
  – ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พ.ย. 63 รวม 21 วัน
  – ราคาพิเศษนี้เฉพาะราคาผู้ใหญ่เท่านั้น ราคาเด็กไม่ร่วมรายการ
  – ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  **หมายเหตุ: สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน และศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทยหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึง ชั้นเนติบัณฑิต โรงเรียนฝึกอาชีพและโรงเรียนสอนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร ณ วันที่ใช้ส่วนลด ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าว จะต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรนิสิต หรือบัตรนักศึกษา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ
  .
  ที่ Dookki Topokki ชั้น 4 ซีคอน บางแค