Promotion
Mc Jeans
  • 04 May 2021 - 31 May 2021
  • เพิ่มความมั่นใจอีกชั้นด้วยหน้ากากผ้า MC MASK สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยอีกชั้น ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ถึง 95% ใส่ 2 ชั้นป้องกันได้มากขึ้น! . พิกัด : McJeans ชั้น 1 ซีคอน บางแค