Event & Activity
เวนิสแดนมังกร นครแห่งสายน้ำ
เวนิสแดนมังกร นครแห่งสายน้ำ
 • 13 Jan 2020 - 26 Jan 2020
 • พูดถึงประเทศจีน..

  หนึ่งในดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่

  มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ำค่ามากมาย เมืองในแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป

  แต่ละที่นั้นจะบ่งบอกถึงรากฐาน ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีต ที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น

   

  ประเทศจีน  ยังมีเมืองแห่งสายน้ำ

  ที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม มีบ้านแบบโบราณที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณเรียงรายกันริมน้ำ

   

  วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเป็นหลัก

  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ มีสะพานเชื่อมถนนหนทางและบ้านเรือน

  อย่างพอเหมาะพอเจาะ สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยโบราณที่ดูเรียบง่าย

  .

  ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

  ด้วยทัศนียภาพเมืองจีนโบราณในบรรยากาศริมน้ำ

   

  กับงาน เวนิสแดนมังกร นครแห่งสายน้ำ

  วันที่ 15 – 26 ม.ค. 63

  ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค