Event & Activity
รองเท้า...เพื่อน้อง
รองเท้า...เพื่อน้อง
  • 23 May 2019 - 31 Aug 2019
  • ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนจัดหารองเท้านักเรียน

    ในโครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง” ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน

    จำนวน 2,500 คู่ มูลค่า 500,000 บาท  ให้แก่ 143 โรงเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการ

    .

    นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มอบรองเท้านักเรียนในโครงการ รองเท้า...เพื่อน้อง โดยนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม และการสบทุนของลูกค้า จัดซื้อรองเท้าจำนวน 2,500 คู่ มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสมุทรปราการ รวม143 โรงเรียน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับมอบรองเท้านักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ