Event & Activity
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” มอบเงินสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” มอบเงินสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
 • 15 Jan 2018 - 31 Dec 2018
 • ซีคอนสแควร์และ ซีคอน บางแคมอบเงินสมทบทุน

  จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

   

  นาย ชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้า                ซีคอนสแควร์ ร่วมกับ นางสาวรสพร เขียวหวาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และ อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดงาน อาลัย องค์อริยราชัน” และเงินสมทบทุนจากลูกค้า จำนวน 2,616,527 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ  โรงพยาบาลศิริราช

                                                                                                     

  บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. น.ส.กุลภัคศรณ์     ปุณณภัคพสิษฐ์        นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง

  2. นาง จินดารัตน์   มูลพินิจ                       ภรรยา อ.ช่วง มูลพินิจ

  3. อ.ช่วง   มูลพินิจ                                     ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

  4. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา                คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. นาย ชัยวศุตม์       เตชภัทร์อังกูร            ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

  6. น.ส. รสพร            เขียวหวาน                ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด

  7. นาย ณัฐไวภพ      ฐณะพงศ์ภักด์           นายกสมาคมรักเพลงไทย