Event & Activity
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอนบางแค” มอบเสื้อเกราะ ให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอนบางแค” มอบเสื้อเกราะ ให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • 25 Dec 2017 - 31 Mar 2018
  • ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอนบางแค” มอบเสื้อเกราะ

    ให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก

    ถ.ราชดำเนินนอก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนจาก นางสาว ทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และนาย ชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยครั้งนี้สามารถรวบรวมเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจากลูกค้าที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนตลอดปี 2560 จัดทำเสื้อเกราะป้องกันกระสุนแบบแข็ง(ระดับ 3) จำนวน 49 ตัว รวมมูลค่า 1,600,000 บาท ผ่านศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้