Event & Activity
Great Food Good Health
Great Food Good Health
  • 06 Sep 2017 - 17 Sep 2017
  • "Great Food Good Health"

    มาร่วมใส่ใจสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างกับงานดี ๆ ของคนรักสุขภาพ พบกับสินค้าหลากหลายทั้งผัก ผลไม้ออร์แกนิค และสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อคุณและดีต่อใจ 
    ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ก.ย. 60  ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค