Event & Activity
ภูเขา และ ชาวดอย สานสายใย ไทย – ยูนนาน
ภูเขา และ ชาวดอย สานสายใย ไทย – ยูนนาน
 • 03 Jul 2017 - 23 Jul 2017
 • ซีคอน บางแค และ ซีคอนสแควร์

  ร่วมจีนจัดใหญ่

  ในงาน ภูเขาและชาวดอยสานสัมพันธ์แน่นแฟ้น

  2 ประเทศ

   

          ซีคอน บางแค และ ซีคอนสแควร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สมาคมวิญญูชนไทย - จีน และไทยประกันชีวิต จัดงาน ภูเขาและชาวดอย สานสัมพันธ์แน่นแฟ้นไทย - จีน ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองสุดอลังการส่งตรงจากแดนมังกร พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์งดงามของทั้ง 2 ประเทศอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 14 - 23 ก.ค. 60 สานสายใยไทย ยูนนาน

  ณ ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค   และวันที่ 28 ก.ค. - 6 ส.ค. 60 สานสายใยไทย เสฉวน ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์

   

  นาย จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด และ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สมาคมวิญญูชนไทย - จีน และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดงาน ภูเขาและชาวดอย  ระหว่างวันที่ 14 - 23 ก.ค. 60 สานสายใยไทย

  ยูนนาน ณ ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค และ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค - 6 ส.ค. 60 สานสายใยไทย เสฉวน ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างไทย - จีน  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์อันงดงามของชนเผ่าในสาธารณรัฐประชาชนจีน และชาวเขาภาคเหนือของไทย ซึ่งจะถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิต ให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ "พ่อหลวงชุบชีวิตใหม่ให้ชาวเขาไทย" เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวเขา และราษฎรบนพื้นที่สูงของไทย จากสายพระเนตรอันยาวไกลที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น หันมาปลูกกาแฟ จนทำให้ชาวเขาไทยมีอาชีพทำกินที่ยั่งยืนจวบจนปัจจุบันนี้

              ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นก่อน ณ  ซีคอน บางแค ระหว่างวันที่ 14 - 23 ก.ค. 60 ภายใต้แนวคิด ภูเขาและชาวดอย สานสายใยไทย – ยูนนาน  โดยความร่วมมือของ กรมวัฒนธรรมมณฑลยูนนาน โดยภายในงาน จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์อันงดงามของชาวเขาไทยจากภาคเหนือ 2 เผ่า ได้แก่  อาข่า กะเหรี่ยง และ 9 ชนเผ่า จากเมืองเหวินซาน

  มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ จ้วง, เมี้ยว, อี๋, เย้า, ไต่, ไป๋, น่าซี, แมนจู, ฮั่น รวมกว่า 30 ชีวิต บินตรงจากจีนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ  พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการแสดงจากคณะวัฒนธรรมเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง และม้ง เมืองเหวินซาน คณะที่ได้รับการขนานนามจากรัฐบาลเมืองเหวินซานว่าเป็นคณะการแสดงแห่งอารยธรรมจำนวน 13 ชุดการแสดง อาทิ การแสดงเต้นรำชนเผ่าจ้วง ชุดระบำม้ากระดาษ, การแสดงชนเผ่าไป๋ ชุด กลองแปดเหลี่ยม”, การแสดงเครื่องเป่า, การแสดงเดี่ยวซอจีน, เดี่ยวพิณ, การขับร้องเพลงจีน ฯลฯ ชมฟรี! ทุกวัน (จันทร์ วันศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 17.30 .) และ (เสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.30 . และ 17.30 .)

   

  สำหรับการแสดงของชาวเขาภาคเหนือของไทย มีการแสดง 2 ชุด เฉพาะในวันที่ 14 – 16 ก.ค. 60 ได้แก่ เต้นกระทุ้งไม้ไผ่ และการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า เช่น ตำข้าวครกกระเดื่อง, การปั่นด้าย ,ปะผ้า, ตักน้ำรางรินไม้ไผ่, ปลูกข้าว, เกี่ยวข้าว, ตีมีด, หมอผี, เก็บกาแฟ, เล่นลุกข่าง,ตัดฟืน เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก อาหารพื้นบ้านจากภาคเหนือของไทย และอาหารจีน  โดยได้เรียนเชิญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นาย ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  และ อุปทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นางสาว หลัน ซู่หง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค 60 เวลา 14.00 น.

  ขณะที่ ซีคอน สแควร์จัดใต้แนวคิด ภูเขาและชาวดอย สานสายใยไทย – เสฉวน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 โดยความร่วมมือของ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศจีน และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งมณฑลเสฉวน โดยจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์อันงดงามของชาวเขาไทยจากภาคเหนือ 2 เผ่า ได้แก่ อาข่า และกะเหรี่ยง ชนเผ่าอี๋ จากมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยาวนานที่สุดเผ่าหนึ่งของจีน ที่จะมาพร้อมกับการแสดงสุดตระการตาจากคณะศิลปินเหลียงซาน มณฑลเสฉวน เต็มอิ่มจุใจถึง 23 ชุดการแสดง อาทิ  การแสดงเต้นรำชนเผ่าพื้นเมืองอี๋, การแสดงขับร้อง และการแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ  ชมฟรี! ทุกวัน (จันทร์ - วันศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 17.30 .) และ (เสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.30 . และ 17.30 .)

  สำหรับการแสดงของชาวเขาภาคเหนือของไทย มีการแสดง 2 ชุด เฉพาะในวันที่ 28 -  30 ก.ค. 60 ได้แก่ เต้นกระทุ้งไม้ไผ่ และการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า เช่น ตำข้าวครกกระเดื่อง, การปั่นด้าย ,ปะผ้า, ตักน้ำรางรินไม้ไผ่, ปลูกข้าว, เกี่ยวข้าว, ตีมีด, หมอผี, เก็บกาแฟ, เล่นลุกข่าง,ตัดฟืน เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก อาหารพื้นบ้านจากภาคเหนือของไทย และอาหารจีน  ซึ่งจะจัดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60 เวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ และ อุปทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นางสาวหลัน ซู่หง เป็นประธานในพิธีเปิด

  ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาไทยจากภาคเหนือ และชนเผ่าจีน ในงาน  ภูเขาและชาวดอย ระหว่างวันที่ 14 - 23 ก.ค. 60 สานสายใยไทย – ยูนนาน ณ ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค

   

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร. 0-2454-7777

  หรือ www.seaconbangkae.com

  www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage

  Line : @seaconbangkae, Instagram

  seaconbangkae_shopping

   

   

  และ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 6 ส.ค. 60 สานสายใยไทย – เสฉวน ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร.0-2721-8888 หรือ          

  www.seaconsquare.com

  www.facebook.com/SeaconSquareFanPage

  Instagram:seaconsquare

  Line:@seaconsquare