Event & Activity
SEACON FAMILY COSPLAY “หนัง-ละครโปรดในดวงใจ”
SEACON FAMILY COSPLAY “หนัง-ละครโปรดในดวงใจ”
 • 12 Sep 2018 - 20 Oct 2018
 • เปิดรับสมัคร หนูน้อยทั้งชายและหญิง รุ่นอายุ 4 8 ปี บริบูรณ์ 
  พร้อมทีมครอบครัว เข้าร่วมประกวดในโครงการ
   


  SEACON FAMILY COSPLAY 
  หนัง-ละครโปรดในดวงใจ” 

  วันที่ 20 ต.ค. 61 ซีคอน บางแค


          เปิดโอกาสให้หนูน้อย พร้อมสมาชิกในครอบครัว แต่งกายคอสเพลย์
   และแสดงความสามารถ ในธีมหนัง-ละครโปรดที่ชื่นชอบเพื่อร่วมชิงตำแหน่งชนะเลิศ และคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์หลักของซีคอนแคมปัส พร้อมรางวัลชมภาพยนตร์ฟรีทั้งครอบครัว จาก แกรนด์ อีจีวี ซีคอน บางแค และของรางวัลอีกมากมาย!!! 


  ** ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น**
   
  ** ไม่จำกัดสมาชิก จะเป็นคู่แม่ลูก / ทีมพ่อแม่ลูก หรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัวก็ได้เช่นกัน**
   
  เปิดรับสมัครวันนี้ – 5 ต.ค. 61
  ประกาศผลวันที่ 9 ต.ค. 61

  ผ่านทาง: https://www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage 

  ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆได้ที่
  https://drive.google.com/open?id=1-FqNJ6X41CVR_n7bpmkdhJtJeOXq5xLc 

  **จำกัดการรับสมัครเพียง 100 ทีมแรกเท่านั้น!!!**

   

  หลักเกณฑ์การประกวด

   

  1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

  §  คุณแม่ - คุณพ่อ  หรือสมาชิกครอบครัวท่านอื่น ไม่จำกัดอายุ

  §  เด็กหญิง / ชาย  อายุ 4 - 8 ปีบริบูรณ์

  2.  เอกสารประกอบการสมัคร

  §  รูปถ่ายทีม หน้าชัดเจน ขนาดเต็มตัว และครึ่งตัว ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2ใบ(หากส่งทางอีเมล์ให้แนบภาพถ่ายไฟล์ *Jpeg มาด้วย)

  §  ใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ

  §  สำเนาสูติบัตร (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

  §  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

  §  ส่งใบสมัครได้ทาง อีเมล์ : seaconcampus@gmail.com

  หรือ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค

  3.  การประกวด

  §  รายงานตัววันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และเริ่มการประกวด เวลา 13.00 น.

  §  สถานที่ ลานกิจกรรม ชั้น4 หน้าสวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอน บางแค

  §  รอบการประกวด แบ่งเป็น 3 ช่วง

  - รอบคัดเลือก ช่วงที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 50 ทีม เดินโชว์ตัวบนเวที พร้อมแนะนำตัวเอง และแจ้งผลผู้เข้ารอบเหลือ 15 ทีม

  - รอบตัดสิน ช่วงที่ 2 เดินโชว์ตัวบนเวที พร้อมสัมภาษณ์และแสดงความสามารถไม่เกิน 3 นาที ของผู้เข้ารอบ 15 ทีม

  - รอบตัดสิน ช่วงสุดท้าย  เดินแบบฟินาเล่ / ประกาศผล พร้อมมอบรางวัล

  4.   การแต่งกาย : Cosplay หนัง-ละครโปรดที่ชื่นชอบ

  5.   เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์

  5.1 การแต่งกาย 40 คะแนน

  5.2 บุคลิกท่าทาง 20 คะแนน

  5.3 ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน

  5.4 การแสดงออก 20 คะแนน

  6.    หลักเกณฑ์การตัดสินรอบตัดสิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

  6.1 การแต่งกาย30 คะแนน

  6.2 บุคลิกท่าทาง 20 คะแนน

  6.3 ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน

  6.4 ความสามารถพิเศษ และการแสดงออก 30 คะแนน

  7.  รางวัลในการประกวด

  รางวัลชนะเลิศ : 
  - ประกาศนียบัตร จากศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค 
  - โล่ห์เกียรติยศ จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
   
  -
   ฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Gold card มูลค่า 6,000 บาท 
  - เป็นพรีเซนเตอร์หลักของซีคอนแคมปัส
   
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 :
   
  -ประกาศนียบัตร จากศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค 
  -โล่ห์เกียรติยศจากชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
   
  -ฟรี บัตรชมภาพยนตร์
  Gold card มูลค่า 4,000 บาท 
  -เป็นพรีเซนเตอร์ของซีคอนแคมปัส
   
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 :
   
  -ประกาศนียบัตร จากศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค 
  -โล่ห์เกียรติยศ จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
   
  -ฟรี บัตรชมภาพยนตร์
  Gold card มูลค่า 2,000 บาท 
  -เป็นพรีเซนเตอร์ของซีคอนแคมปัส
   
   รางวัลขวัญใจมหาชน : 
  -ประกาศนียบัตร จากศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค 
  -ฟรี บัตรชมภาพยนตร์
  Gold card มูลค่า 1,000 บาท 
  -เป็นพรีเซนเตอร์ของซีคอนแคมปัส
   
  รางวัลชมเชย:
   
  -ประกาศนียบัตร จากศูนย์สรรพสินค้า ซีคอน บางแค 
  -ฟรี บัตรชมภาพยนตร์
  Complimentary มูลค่า 900 บาท
  -เป็นพรีเซนเตอร์ของซีคอนแคมปัสและรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวดอีกมากมาย
  !!

   

  *หมายเหตุ

  1. เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 5 ต.ค. 61 เท่านั้น

  3. วันประกวด หากผู้เข้าประกวดท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

  4. รับสมัครไม่เกิน  100 ทีม และคัดเลือกเพื่อเข้ารอบวันเดินแบบจำนวน 50 ทีม เท่านั้น

  5. ผู้ที่เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะต้องแสดงความสามารถพิเศษในรอบชิงชนะเลิศ เวลาไม่เกิน 3 นาที (ส่งแผ่นเพลง และแจ้งข้อมูลการแสดงตอนรายงานตัว รับเฉพาะแผ่น CD เท่านั้น)

  6. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว

  7. สำหรับ หมายเลขผู้สมัครเข้าประกวด ทางคณะกรรมการจะใช้วิธีRandomในระบบและแจ้งผลให้ทราบ ณ วันรายงานตัว

  8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-454-7777 ต่อ 846